Das send mer!

Föif doreknallti Fasnächtler send am 3. März 2011 s'erscht mol e dere Groppierig a de Lozärner Fasnacht uftaucht. Em Lauf vo de Zyt esch de "Fäbsu" ond als Jongmetgled de "Jann" neu dezue cho. De "Schmidj" ond de "Edi" hend üs verlo! Also semmer jetz weder föif Doreknallti!

 

Wenn's euch interessiert, so luegid doch emol e chli omenand of dere Site, ond henderlönd doch eui Spure em Gäschtebuech! 

 

 

 

"T-Bone" Christian Lauri

"Büsche" Marius Bucher

"Mäsi" Marcel Burkart

"Fäbsu" Fabian Geiser

"J" Jann Burkart